Μπορούν οι ιδιότητες του μαθήματος να αλλάξουν μετά τη δημιουργία του;

Παρακολούθηση