Έχω παρακολουθήσει το Βασικό Σεμινάριο KNX πριν από τον Ιούλιο του 2008 και δεν είμαι ορατός.

Παρακολούθηση