Αριθμός αδειών χρήσης του ETS που μπορούν να αγοραστούν από τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα KNX

Παρακολούθηση