Μπορεί μια εγκατάσταση να διαμορφωθεί όταν ETS Inside δεν είναι συνδεδεμένο στο internet;

Παρακολούθηση