Ενημέρωση του λογότυπου ή της διεύθυνσης ενός εκπαιδευτικού κέντρου ΚΝΧ