Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός KNX ISO 9001 και ενός μη-ISO πιστοποιημένου εκπαιδευτικού κέντρου KNX;

Παρακολούθηση