Αρχιτεκτονική

Διαμόρφωση δικτύου

TP1: χωρητικότητα

Διαμόρφωση Συσκευής

Διαμόρφωση Αντικειμένων

Διαμόρφωση Λειτουργίας

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Τηλεγραφήματα - Δομή

Δείτε και τα 8 άρθρα

Τηλεγραφήματα runtime

Ασφαλές KNX