Διαχείριση εξετάσεων

Δημιουργία ενός πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Κέντρου

Δείτε και τα 8 άρθρα

Διαχείριση σεμιναρίου

Διαχείριση του προφίλ του εκπαιδευτικού κέντρου KNX

Άδειες ETS για εκπαιδευτικά κέντρα KNX