Δημιουργία ενός πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Κέντρου

Δείτε και τα 8 άρθρα

Διαχείριση μαθημάτων & εξετάσεων

Δείτε και τα 8 άρθρα

Διαχείριση του προφίλ του εκπαιδευτικού κέντρου KNX

Άδειες ETS για εκπαιδευτικά κέντρα KNX