Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Column for Status
0 ψήφοι 0 σχόλια
Group address test widget in group monitor
1 ψήφος 0 σχόλια
Favourite Workspace
0 ψήφοι 0 σχόλια
Read device serial number and update individual address programming flag
0 ψήφοι 0 σχόλια
Möglichkeit Lokale Projekte nach Datum sortieren Απαντημένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Extended copy - copy to existing addresses and lines
0 ψήφοι 0 σχόλια
Links with secure dummies not showing up in group address
0 ψήφοι 0 σχόλια
ETS into transmission mode
4 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS 6.2.1 - Link with column
4 ψήφοι 0 σχόλια
Group Address numbers
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Properties-Information-Catalog copy text
1 ψήφος 0 σχόλια
Linescan more options
4 ψήφοι 1 σχόλιο
Disable search for a Internet connection and license at starting the ETS
9 ψήφοι 0 σχόλια
Rename ETS objects with function key F2. Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Link with Short keys
2 ψήφοι 0 σχόλια
Linking multiple group objects to multiple group addresses
12 ψήφοι 1 σχόλιο
Cannot read project names
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Keep the changes of the column width for parameter chapter or even store them with workspace
19 ψήφοι 0 σχόλια
Feature request search by serial number
7 ψήφοι 4 σχόλια
Allowing for building function import and GA creation to ensure that building functions are used
2 ψήφοι 0 σχόλια
Creation of multiple group addresses from a selection of group objects
4 ψήφοι 0 σχόλια
Reporting - Component Serial Numbers Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Streamlined Group Address Management
3 ψήφοι 3 σχόλια
Adding parts in buildings view expands the menu structure automatically Απαντημένη
1 ψήφος 6 σχόλια
Turn of programming mode on all devices
5 ψήφοι 0 σχόλια
Ability to re-open a project as it has been closed Απαντημένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Extended Copy ETS App to permit pasting of Functions with GA offset & renaming of associated group addresses
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Rename Group Addresses in bulk
10 ψήφοι 4 σχόλια
Geräte-Programmversion bei den Tabellen zeigen - show device program version in tables
2 ψήφοι 3 σχόλια
More sortable project list
4 ψήφοι 4 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;