Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

KNX connection via existing LAN network between 2 buildings
0 ψήφοι 2 σχόλια
Line Scan range
2 ψήφοι 2 σχόλια
Dynamic Folders make unfoldable Απαντημένη
1 ψήφος 2 σχόλια
KNX ETS For Mac Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
Regular expressions and Extended Copy
4 ψήφοι 0 σχόλια
Disconnect group addresses deletes all addresses
1 ψήφος 1 σχόλιο
Make menu bar available again for pinning the functions
0 ψήφοι 0 σχόλια
Toggle multiple interfaces - simultaneously downloading (VPN)
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Add first free individual address button
2 ψήφοι 0 σχόλια
Improve group name changing
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Building Import via .csv or .xml or ...
0 ψήφοι 0 σχόλια
Extended copy - not possible to keep areas
2 ψήφοι 0 σχόλια
Application version in topology/device window
3 ψήφοι 0 σχόλια
Multiple selection count Προγραμματισμένη
4 ψήφοι 6 σχόλια
Redo button
5 ψήφοι 2 σχόλια
Fensterleiste bei Arbeitsfenster wieder anbringen Απαντημένη
-1 ψήφοι 2 σχόλια
Don't require username/password login if a dongle is present Απαντημένη
1 ψήφος 7 σχόλια
Give the option to Open Hyperlinks (such as GA) in a new window below the current one Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Cloud license - offline for a time
50 ψήφοι 2 σχόλια
Online catalog for everything - ALL Applikation and Documentation
3 ψήφοι 0 σχόλια
Feature Request.. Project viewer with changelog
2 ψήφοι 1 σχόλιο
List view of projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 5 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
11 ψήφοι 0 σχόλια
Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
2 ψήφοι 0 σχόλια
Project sort by date
1 ψήφος 1 σχόλιο
Park button next to individual address Ολοκληρωμένη
7 ψήφοι 5 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 3 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;