Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

List view of projects
2 ψήφοι 4 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
7 ψήφοι 0 σχόλια
Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
2 ψήφοι 0 σχόλια
Project sort by date
1 ψήφος 0 σχόλια
Park button next to individual address
6 ψήφοι 2 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 3 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
8 ψήφοι 3 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
2 ψήφοι 0 σχόλια
Collect usage & diagnostics information Απαντημένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters
6 ψήφοι 3 σχόλια
ETS6 Cloud license Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
0 ψήφοι 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Set individual address when copy/paste devices
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Visual optimization of the checkboxes in ETS
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Make "Hightlight changes" button default on
6 ψήφοι 3 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
8 ψήφοι 3 σχόλια
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 - FeatureRequest - RfMulti Ack Infos komfortabel anzeigen
1 ψήφος 0 σχόλια
QR code reading Απαντημένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
17 ψήφοι 0 σχόλια
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 4 σχόλια
Set Project Password Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 1 σχόλιο
Can i use ETS6 dongle for my ETS5 project? Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;