Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Coupler update prompt in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
2 ψήφοι 0 σχόλια
Collect usage & diagnostics information
2 ψήφοι 0 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
0 ψήφοι 2 σχόλια
Group Addresses
0 ψήφοι 0 σχόλια
Dynamische Ordner Aufklappbar
1 ψήφος 0 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters
2 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Cloud license
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
0 ψήφοι 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
DCA debug
0 ψήφοι 0 σχόλια
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Set individual address when copy/paste devices
1 ψήφος 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
1 ψήφος 5 σχόλια
Visual optimization of the checkboxes in ETS
1 ψήφος 1 σχόλιο
Make "Hightlight changes" button default on
3 ψήφοι 1 σχόλιο
'Search and Replace' with Wildcards
5 ψήφοι 2 σχόλια
Product Manual in ETS
3 ψήφοι 0 σχόλια
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 - FeatureRequest - RfMulti Ack Infos komfortabel anzeigen
1 ψήφος 0 σχόλια
QR code reading Απαντημένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 0 σχόλια
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
16 ψήφοι 1 σχόλιο
Set Project Password Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Can i use ETS6 dongle for my ETS5 project? Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS interface language sorted preferences. Απαντημένη
2 ψήφοι 6 σχόλια
ETS6 Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
Shortcut for Sending Group-Telegram
0 ψήφοι 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;