Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Shortcut for Sending Group-Telegram
0 ψήφοι 0 σχόλια
End Customer Documentation
2 ψήφοι 0 σχόλια
Download IA of the secure devices without pressing the programming button Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 0 σχόλια
Segmentauswahl in der "Aktuellen Linie"
1 ψήφος 0 σχόλια
Dark theme
16 ψήφοι 2 σχόλια
Project list in ETS 6 Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 8 σχόλια
Building Workplace manual ordering of items
0 ψήφοι 0 σχόλια
Project replication to 3rd party storage cloud
5 ψήφοι 1 σχόλιο
panel - search and filter options - or combinations
1 ψήφος 0 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Project Multiselect to Archivesync Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 2 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
search multiple group addresses in the group monitor
10 ψήφοι 0 σχόλια
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Import / Export Group Addresses including a reference to linked communication objects
2 ψήφοι 0 σχόλια
ETS App Extended Copy: Treat sub groups the same way as main and middle groups
1 ψήφος 0 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
Expand 'Last Download' Dates to cater for things like Device Unload
1 ψήφος 0 σχόλια
Reinstate programming flags if a user clicks Undo Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
timestamp for column ‘last value’
3 ψήφοι 0 σχόλια
Possibility to add a clickable hyperlink (e.g. to product website) to the ETS Online Catalog
1 ψήφος 0 σχόλια
Show last value of a GA also in the device view
4 ψήφοι 0 σχόλια
ETS5 on a Mac Προγραμματισμένη
35 ψήφοι 7 σχόλια
project specific interface Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 2 σχόλια
Discovered interface in top
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Alternative licensing model
1 ψήφος 0 σχόλια
Different archive paths for projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
ETS Pro running on Linux Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 3 σχόλια
Link multiple objects with individual group address Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 5 σχόλια
Search Function in the Busmonitor Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;