Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Project Archive and Project Delete Issue
3 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Make the MAC Address field selectable
2 ψήφοι 2 σχόλια
Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
2 ψήφοι 0 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Remove the notion of Group Ranges in free level Group Address structure
2 ψήφοι 4 σχόλια
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
1 ψήφος 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
Set individual address when copy/paste devices
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Visual optimization of the checkboxes in ETS
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
Paste Group Addresses into Multiple Group Ranges/Middle Groups
1 ψήφος 1 σχόλιο
Change the Behaviour of the Description field for Devices
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Loading and writing files within scripts Μη προγραμματισμένη
0 ψήφοι 3 σχόλια
Add export project to start up options
2 ψήφοι 6 σχόλια
QR code reading Απαντημένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
ETS6 - FeatureRequest - RfMulti Ack Infos komfortabel anzeigen
1 ψήφος 0 σχόλια
Add a 'Do not ask me again' option to the Interface Check dialog Απαντημένη
10 ψήφοι 5 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
ETS interface language sorted preferences. Απαντημένη
2 ψήφοι 6 σχόλια
Allow resize of description field Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 2 σχόλια
Write multiple group addresses
13 ψήφοι 3 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
Can i use ETS6 dongle for my ETS5 project? Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;