Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 - FeatureRequest - RfMulti Ack Infos komfortabel anzeigen
1 ψήφος 0 σχόλια
QR code reading Απαντημένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
18 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 5 σχόλια
Set Project Password Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 3 σχόλια
Can i use ETS6 dongle for my ETS5 project? Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS interface language sorted preferences. Απαντημένη
2 ψήφοι 6 σχόλια
ETS6 Απαντημένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Shortcut for Sending Group-Telegram
0 ψήφοι 0 σχόλια
End Customer Documentation
2 ψήφοι 0 σχόλια
Download IA of the secure devices without pressing the programming button Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 0 σχόλια
Segmentauswahl in der "Aktuellen Linie"
3 ψήφοι 0 σχόλια
Dark theme
23 ψήφοι 4 σχόλια
Project list in ETS 6 Ολοκληρωμένη
11 ψήφοι 12 σχόλια
Building Workplace manual ordering of items
0 ψήφοι 0 σχόλια
Project replication to 3rd party storage cloud
5 ψήφοι 1 σχόλιο
panel - search and filter options - or combinations
1 ψήφος 0 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Project Multiselect to Archivesync Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 2 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
search multiple group addresses in the group monitor
11 ψήφοι 0 σχόλια
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Import / Export Group Addresses including a reference to linked communication objects
2 ψήφοι 0 σχόλια
ETS App Extended Copy: Treat sub groups the same way as main and middle groups
1 ψήφος 0 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
Expand 'Last Download' Dates to cater for things like Device Unload
1 ψήφος 0 σχόλια
Reinstate programming flags if a user clicks Undo Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
timestamp for column ‘last value’
3 ψήφοι 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;