Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 5 σχόλια
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Show last value of a GA also in the device view
4 ψήφοι 0 σχόλια
Read Only ETS Projects
4 ψήφοι 0 σχόλια
ETS Report
4 ψήφοι 0 σχόλια
Write group address popup ‘0’ in the box
4 ψήφοι 0 σχόλια
CSV Export of Free Level Group Addresses
4 ψήφοι 0 σχόλια
Possibility to have text parameters already converted with Unicode Bidi Algorithm
4 ψήφοι 2 σχόλια
Linking multiple group objects to multiple group addresses
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Cannot read project names
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Turn of programming mode on all devices
3 ψήφοι 0 σχόλια
Linking across tabs / Tab übergreifendes Verknüpfen Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 6 σχόλια
Add first free individual address button
3 ψήφοι 0 σχόλια
Improve group name changing
3 ψήφοι 2 σχόλια
Give the option to Open Hyperlinks (such as GA) in a new window below the current one Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Online catalog for everything - ALL Applikation and Documentation
3 ψήφοι 0 σχόλια
List view of projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 5 σχόλια
Project sort by date
3 ψήφοι 3 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 3 σχόλια
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
QR code reading Απαντημένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
ETS6 Απαντημένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Segmentauswahl in der "Aktuellen Linie"
3 ψήφοι 0 σχόλια
timestamp for column ‘last value’
3 ψήφοι 0 σχόλια
Different archive paths for projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
Rename local copy from Archive
3 ψήφοι 0 σχόλια
Restore Points Should Be Available Across the Project Archive
3 ψήφοι 1 σχόλιο
limiting caracters in project with old plugin
3 ψήφοι 0 σχόλια
Project Archive and Project Delete Issue
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;