Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters
6 ψήφοι 3 σχόλια
ETS6 Cloud license Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Make "Hightlight changes" button default on
6 ψήφοι 3 σχόλια
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Stop re-adding Desktop Shortcuts after ETS updates
6 ψήφοι 0 σχόλια
Add possibility to use negative offset in "paste special" of GA`s
6 ψήφοι 0 σχόλια
Object numbers sorting
6 ψήφοι 2 σχόλια
Default dynamic folder: All group addresses
6 ψήφοι 0 σχόλια
Display device type in catalog window, i.a. for reconstruction.
6 ψήφοι 0 σχόλια
Rename Projects within the Project Archive Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Improve the Datapoint Type 251.600 handling in Group Monitor Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 7 σχόλια
Project replication to 3rd party storage cloud
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Send/read groupadress with shortcut
5 ψήφοι 0 σχόλια
MAP: Copy parameter settigns for all channels
5 ψήφοι 0 σχόλια
Link with new group address Ολοκληρωμένη
5 ψήφοι 0 σχόλια
Quick linking of group addresses for specific products
5 ψήφοι 0 σχόλια
Change the Behaviour of the Description field for Devices
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Integration of LibreOffice into the ETS App Labels
5 ψήφοι 3 σχόλια
ETS5 Group Monitor sorting of the output
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Show last value of a GA also in the device view
4 ψήφοι 0 σχόλια
Read Only ETS Projects
4 ψήφοι 0 σχόλια
ETS Report
4 ψήφοι 0 σχόλια
New room types to include
4 ψήφοι 0 σχόλια
Write group address popup ‘0’ in the box
4 ψήφοι 0 σχόλια
CSV Export of Free Level Group Addresses
4 ψήφοι 0 σχόλια
Possibility to have text parameters already converted with Unicode Bidi Algorithm
4 ψήφοι 2 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 3 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;