Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow to insert Functions in Room without creating group adresses Απαντημένη
7 ψήφοι 2 σχόλια
Reset column ‘last value’
7 ψήφοι 0 σχόλια
Redo button
6 ψήφοι 2 σχόλια
Collect usage & diagnostics information Απαντημένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Cloud license Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 2 σχόλια
Make "Hightlight changes" button default on Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 8 σχόλια
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Stop re-adding Desktop Shortcuts after ETS updates
6 ψήφοι 0 σχόλια
Add possibility to use negative offset in "paste special" of GA`s
6 ψήφοι 0 σχόλια
Object numbers sorting
6 ψήφοι 2 σχόλια
Default dynamic folder: All group addresses
6 ψήφοι 0 σχόλια
Display device type in catalog window, i.a. for reconstruction.
6 ψήφοι 0 σχόλια
Rename Projects within the Project Archive Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Improve the Datapoint Type 251.600 handling in Group Monitor Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
ETS6 overview page by clicking on the KNX symbol
5 ψήφοι 2 σχόλια
Regular expressions and Extended Copy
5 ψήφοι 0 σχόλια
Multiple selection count Προγραμματισμένη
5 ψήφοι 6 σχόλια
Project replication to 3rd party storage cloud
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Send/read groupadress with shortcut
5 ψήφοι 0 σχόλια
MAP: Copy parameter settigns for all channels
5 ψήφοι 0 σχόλια
New room types to include Ολοκληρωμένη
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Link with new group address Ολοκληρωμένη
5 ψήφοι 0 σχόλια
Quick linking of group addresses for specific products
5 ψήφοι 0 σχόλια
Change the Behaviour of the Description field for Devices
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Integration of LibreOffice into the ETS App Labels
5 ψήφοι 3 σχόλια
ETS5 Group Monitor sorting of the output
5 ψήφοι 1 σχόλιο
More sortable project list
4 ψήφοι 4 σχόλια
DPT Search
4 ψήφοι 4 σχόλια
Application version in topology/device window
4 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;