Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Make the MAC Address field selectable
2 ψήφοι 2 σχόλια
Keeping Linescans instead of overwriting
2 ψήφοι 0 σχόλια
Special button: Selective reset to default value
2 ψήφοι 0 σχόλια
Deleting a device from catalog
2 ψήφοι 0 σχόλια
Allow Address Shifting of Multiple Group Addresses Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 2 σχόλια
Function extension dynamic folders
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Use row highlighting in the Project Archive
2 ψήφοι 0 σχόλια
Add export project to start up options
2 ψήφοι 6 σχόλια
Group Range Size Manipulation Tools
2 ψήφοι 0 σχόλια
Remove the notion of Group Ranges in free level Group Address structure
2 ψήφοι 4 σχόλια
Link with Short keys
1 ψήφος 0 σχόλια
Allowing for building function import and GA creation to ensure that building functions are used
1 ψήφος 0 σχόλια
Creation of multiple group addresses from a selection of group objects
1 ψήφος 0 σχόλια
Adding parts in buildings view expands the menu structure automatically Απαντημένη
1 ψήφος 6 σχόλια
ETS6 Report print template editor?
1 ψήφος 0 σχόλια
Dynamic Folders make unfoldable Απαντημένη
1 ψήφος 2 σχόλια
Disconnect group addresses deletes all addresses
1 ψήφος 1 σχόλιο
Building Import via .csv or .xml or ...
1 ψήφος 0 σχόλια
Fensterleiste bei Arbeitsfenster wieder anbringen Απαντημένη
1 ψήφος 2 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
1 ψήφος 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
panel - search and filter options - or combinations
1 ψήφος 0 σχόλια
Expand 'Last Download' Dates to cater for things like Device Unload
1 ψήφος 0 σχόλια
Possibility to add a clickable hyperlink (e.g. to product website) to the ETS Online Catalog
1 ψήφος 0 σχόλια
Alternative licensing model
1 ψήφος 0 σχόλια
Search Function in the Busmonitor Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
Allow 'Save' of Group Monitor telegrams whilst Group Monitor is running Ολοκληρωμένη
1 ψήφος 2 σχόλια
ETS Reports customizable
1 ψήφος 0 σχόλια
ETS5 user-defined functions - own ICONs / symbols Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;