Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
19 ψήφοι 3 σχόλια
XML Reports / XML export of buildings/topology Ολοκληρωμένη
19 ψήφοι 2 σχόλια
ETS Pro running on Linux
18 ψήφοι 4 σχόλια
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 5 σχόλια
Write multiple group addresses
17 ψήφοι 3 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
15 ψήφοι 4 σχόλια
Allow resize of description field Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 2 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
13 ψήφοι 0 σχόλια
Set Project Password Προγραμματισμένη
13 ψήφοι 3 σχόλια
search multiple group addresses in the group monitor
13 ψήφοι 2 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Project list in ETS 6 Ολοκληρωμένη
11 ψήφοι 12 σχόλια
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 2 σχόλια
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 2 σχόλια
Keep the changes of the column width for parameter chapter or even store them with workspace
10 ψήφοι 0 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Add a 'Do not ask me again' option to the Interface Check dialog Απαντημένη
10 ψήφοι 5 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow more search/filter options Απαντημένη
9 ψήφοι 7 σχόλια
Group address hover over popup
9 ψήφοι 0 σχόλια
Grouping of ETS Projects in Project Archive Ολοκληρωμένη
9 ψήφοι 2 σχόλια
Improvement proposal "Locked due to download operation" with visible parameters Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 8 σχόλια
Rename Group Addresses in bulk
8 ψήφοι 4 σχόλια
Toggle multiple interfaces - simultaneously downloading (VPN)
8 ψήφοι 1 σχόλιο
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters Απαντημένη
8 ψήφοι 4 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Park button next to individual address Ολοκληρωμένη
7 ψήφοι 5 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;