Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Provide the ability to preset the default 5 individual addresses
1 ψήφος 0 σχόλια
Provide a USB C version of the license dongle.
22 ψήφοι 1 σχόλιο
Sliders and touch screen PC monitor
1 ψήφος 0 σχόλια
Loading and writing files within scripts Μη προγραμματισμένη
0 ψήφοι 3 σχόλια
Copy Extended associations
1 ψήφος 1 σχόλιο
Information from the description field will not be displayed at the online catalog
1 ψήφος 0 σχόλια
System messages are not displayed in foreground Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 0 σχόλια
Add export project to start up options
2 ψήφοι 6 σχόλια
Integration of LibreOffice into the ETS App Labels
5 ψήφοι 3 σχόλια
Manual setting of the programming status Απαντημένη
-2 ψήφοι 1 σχόλιο
Group Range Size Manipulation Tools
2 ψήφοι 0 σχόλια
CSV Export of Free Level Group Addresses
4 ψήφοι 0 σχόλια
Paste Group Addresses into Multiple Group Ranges/Middle Groups
1 ψήφος 1 σχόλιο
Grouping of ETS Projects in Project Archive Ολοκληρωμένη
9 ψήφοι 2 σχόλια
Display device type in catalog window, i.a. for reconstruction.
6 ψήφοι 0 σχόλια
Rename Projects within the Project Archive Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Project Archive and Project Delete Issue
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Remove the notion of Group Ranges in free level Group Address structure
2 ψήφοι 4 σχόλια
Display of Group Range and Group Address in the same view
1 ψήφος 1 σχόλιο
Possibility to have text parameters already converted with Unicode Bidi Algorithm
4 ψήφοι 2 σχόλια
Limit the MAX_APDU length used for configuration in a global ETS parameter Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 2 σχόλια
Importing Building Structure with respective Building Functions (as possible with Group Addresses) Απαντημένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Icon for Medium on the Area (Main Line) should differ between different media (like it is already done for the Line) Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Improve the Datapoint Type 251.600 handling in Group Monitor Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
ETS5 Group Monitor sorting of the output
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Improvement proposal "Locked due to download operation" with visible parameters Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
7 ψήφοι 8 σχόλια
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;