Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

limiting caracters in project with old plugin
3 ψήφοι 0 σχόλια
XML Reports / XML export of buildings/topology Ολοκληρωμένη
19 ψήφοι 2 σχόλια
FALCON SDK - AUTODISCOVERY FAILS SOMETIMES Απαντημένη
0 ψήφοι 2 σχόλια
Deleting a device from catalog
2 ψήφοι 0 σχόλια
Link with new group address Ολοκληρωμένη
5 ψήφοι 0 σχόλια
Reset column ‘last value’
7 ψήφοι 0 σχόλια
Group address hover over popup
9 ψήφοι 0 σχόλια
Write group address popup ‘0’ in the box
4 ψήφοι 0 σχόλια
Default dynamic folder: All group addresses
6 ψήφοι 0 σχόλια
import a project using a file Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS5 Group Monitor sorting of the output
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Quick linking of group addresses for specific products
5 ψήφοι 0 σχόλια
Allow Address Shifting of Multiple Group Addresses Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Provide the ability to preset the default 5 individual addresses
1 ψήφος 0 σχόλια
Use row highlighting in the Project Archive
2 ψήφοι 0 σχόλια
Copy Extended associations
1 ψήφος 1 σχόλιο
Sliders and touch screen PC monitor
1 ψήφος 0 σχόλια
Information from the description field will not be displayed at the online catalog
1 ψήφος 0 σχόλια
System messages are not displayed in foreground Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 0 σχόλια
Group Range Size Manipulation Tools
2 ψήφοι 0 σχόλια
Display of Group Range and Group Address in the same view
1 ψήφος 1 σχόλιο
CSV Export of Free Level Group Addresses
4 ψήφοι 0 σχόλια
Display device type in catalog window, i.a. for reconstruction.
6 ψήφοι 0 σχόλια
Rename Projects within the Project Archive Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Icon for Medium on the Area (Main Line) should differ between different media (like it is already done for the Line) Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Importing Building Structure with respective Building Functions (as possible with Group Addresses) Απαντημένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Possibility to have text parameters already converted with Unicode Bidi Algorithm
4 ψήφοι 2 σχόλια
Limit the MAX_APDU length used for configuration in a global ETS parameter Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Improve the Datapoint Type 251.600 handling in Group Monitor Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;