Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Provide the option to stop warnings about only 1 group object associated with a group address in Project Check
1 ψήφος 0 σχόλια
Add Back and Forward Buttons to ETS to Cycle Between Views Ολοκληρωμένη
1 ψήφος 2 σχόλια
Search button to start search Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
Run Project Check over Subsection of Project
1 ψήφος 0 σχόλια
Size of additional group ranges should inherit previously specified size
1 ψήφος 1 σχόλιο
Provide the ability to preset the default 5 individual addresses
1 ψήφος 0 σχόλια
Sliders and touch screen PC monitor
1 ψήφος 0 σχόλια
Copy Extended associations
1 ψήφος 1 σχόλιο
Information from the description field will not be displayed at the online catalog
1 ψήφος 0 σχόλια
Paste Group Addresses into Multiple Group Ranges/Middle Groups
1 ψήφος 1 σχόλιο
Display of Group Range and Group Address in the same view
1 ψήφος 1 σχόλιο
Extended Copy ETS App to permit pasting of Functions with GA offset & renaming of associated group addresses
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Feature "park physical address" should be reintroduced Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
KNX connection via existing LAN network between 2 buildings
0 ψήφοι 2 σχόλια
Make menu bar available again for pinning the functions
0 ψήφοι 0 σχόλια
Building Import via .csv or .xml or ...
0 ψήφοι 0 σχόλια
Can i use ETS6 dongle for my ETS5 project? Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Shortcut for Sending Group-Telegram
0 ψήφοι 0 σχόλια
Building Workplace manual ordering of items
0 ψήφοι 0 σχόλια
project specific interface Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 2 σχόλια
Set group addresses on several linked channels at the same time to "sending"
0 ψήφοι 0 σχόλια
Give Popup Menus a Visible Background
0 ψήφοι 0 σχόλια
ETS support for IPv6 Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
FALCON SDK - AUTODISCOVERY FAILS SOMETIMES Απαντημένη
0 ψήφοι 2 σχόλια
import a project using a file Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Loading and writing files within scripts Μη προγραμματισμένη
0 ψήφοι 3 σχόλια
System messages are not displayed in foreground Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 0 σχόλια
Limit the MAX_APDU length used for configuration in a global ETS parameter Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Manual setting of the programming status Απαντημένη
-2 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;