Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Show last value of a GA also in the device view
4 ψήφοι 0 σχόλια
Alternative licensing model
1 ψήφος 0 σχόλια
Rename local copy from Archive
3 ψήφοι 0 σχόλια
Set group addresses on several linked channels at the same time to "sending"
0 ψήφοι 0 σχόλια
ETS Reports customizable
1 ψήφος 0 σχόλια
Give Popup Menus a Visible Background
0 ψήφοι 0 σχόλια
Provide the option to stop warnings about only 1 group object associated with a group address in Project Check
1 ψήφος 0 σχόλια
Read Only ETS Projects
4 ψήφοι 0 σχόλια
Stop re-adding Desktop Shortcuts after ETS updates
6 ψήφοι 0 σχόλια
Keeping Linescans instead of overwriting
2 ψήφοι 0 σχόλια
Add possibility to use negative offset in "paste special" of GA`s
6 ψήφοι 0 σχόλια
Send/read groupadress with shortcut
5 ψήφοι 0 σχόλια
MAP: Copy parameter settigns for all channels
5 ψήφοι 0 σχόλια
Special button: Selective reset to default value
2 ψήφοι 0 σχόλια
Run Project Check over Subsection of Project
1 ψήφος 0 σχόλια
ETS Report
4 ψήφοι 0 σχόλια
limiting caracters in project with old plugin
3 ψήφοι 0 σχόλια
Deleting a device from catalog
2 ψήφοι 0 σχόλια
Reset column ‘last value’
7 ψήφοι 0 σχόλια
Group address hover over popup
9 ψήφοι 0 σχόλια
Write group address popup ‘0’ in the box
4 ψήφοι 0 σχόλια
Default dynamic folder: All group addresses
6 ψήφοι 0 σχόλια
Quick linking of group addresses for specific products
5 ψήφοι 0 σχόλια
Use row highlighting in the Project Archive
2 ψήφοι 0 σχόλια
Provide the ability to preset the default 5 individual addresses
1 ψήφος 0 σχόλια
Sliders and touch screen PC monitor
1 ψήφος 0 σχόλια
Information from the description field will not be displayed at the online catalog
1 ψήφος 0 σχόλια
Group Range Size Manipulation Tools
2 ψήφοι 0 σχόλια
CSV Export of Free Level Group Addresses
4 ψήφοι 0 σχόλια
Display device type in catalog window, i.a. for reconstruction.
6 ψήφοι 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;