Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS5 on a Mac
36 ψήφοι 19 σχόλια
Project list in ETS 6 Ολοκληρωμένη
11 ψήφοι 12 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 8 σχόλια
Don't require username/password login if a dongle is present Απαντημένη
1 ψήφος 7 σχόλια
Allow more search/filter options Απαντημένη
9 ψήφοι 7 σχόλια
Make "Hightlight changes" button default on Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 6 σχόλια
ETS interface language sorted preferences. Απαντημένη
2 ψήφοι 6 σχόλια
Link multiple objects with individual group address Ολοκληρωμένη
4 ψήφοι 6 σχόλια
Add export project to start up options
2 ψήφοι 6 σχόλια
List view of projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 5 σχόλια
Park button next to individual address Ολοκληρωμένη
7 ψήφοι 5 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 5 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Add a 'Do not ask me again' option to the Interface Check dialog Απαντημένη
10 ψήφοι 5 σχόλια
Multiple selection count
1 ψήφος 4 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters Απαντημένη
8 ψήφοι 4 σχόλια
QR code reading Απαντημένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
Dark theme
23 ψήφοι 4 σχόλια
Different archive paths for projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
Remove the notion of Group Ranges in free level Group Address structure
2 ψήφοι 4 σχόλια
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 3 σχόλια
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;