Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS on a Mac
56 ψήφοι 37 σχόλια
Project list in ETS 6 Ολοκληρωμένη
11 ψήφοι 12 σχόλια
Don't require username/password login if a dongle is present Απαντημένη
2 ψήφοι 8 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Make "Hightlight changes" button default on Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 8 σχόλια
Dark theme
37 ψήφοι 8 σχόλια
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 8 σχόλια
Allow more search/filter options Απαντημένη
9 ψήφοι 7 σχόλια
Adding parts in buildings view expands the menu structure automatically Απαντημένη
1 ψήφος 6 σχόλια
Linking across tabs / Tab übergreifendes Verknüpfen Προγραμματισμένη
4 ψήφοι 6 σχόλια
Multiple selection count Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 6 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 6 σχόλια
ETS interface language sorted preferences. Απαντημένη
2 ψήφοι 6 σχόλια
Link multiple objects with individual group address Ολοκληρωμένη
5 ψήφοι 6 σχόλια
Add export project to start up options
2 ψήφοι 6 σχόλια
List view of projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 5 σχόλια
Project sort by date
5 ψήφοι 5 σχόλια
Park button next to individual address Ολοκληρωμένη
7 ψήφοι 5 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
13 ψήφοι 5 σχόλια
Add a 'Do not ask me again' option to the Interface Check dialog Απαντημένη
10 ψήφοι 5 σχόλια
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
15 ψήφοι 5 σχόλια
Feature request search by serial number
7 ψήφοι 4 σχόλια
Rename Group Addresses in bulk
10 ψήφοι 4 σχόλια
More sortable project list
4 ψήφοι 4 σχόλια
DPT Search
5 ψήφοι 4 σχόλια
Redo button
7 ψήφοι 4 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;