Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Multiple selection count
1 ψήφος 4 σχόλια
Redo button
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Fensterleiste bei Arbeitsfenster wieder anbringen Απαντημένη
-2 ψήφοι 1 σχόλιο
Don't require username/password login if a dongle is present Απαντημένη
1 ψήφος 7 σχόλια
Give the option to Open Hyperlinks (such as GA) in a new window below the current one Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Cloud license - offline for a time
43 ψήφοι 2 σχόλια
Online catalog for everything - ALL Applikation and Documentation
2 ψήφοι 0 σχόλια
Feature Request.. Project viewer with changelog
2 ψήφοι 1 σχόλιο
List view of projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 5 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
9 ψήφοι 0 σχόλια
Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
2 ψήφοι 0 σχόλια
Project sort by date
1 ψήφος 1 σχόλιο
Park button next to individual address Ολοκληρωμένη
7 ψήφοι 5 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 3 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Collect usage & diagnostics information Απαντημένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters Απαντημένη
8 ψήφοι 4 σχόλια
ETS6 Cloud license Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 2 σχόλια
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
1 ψήφος 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Set individual address when copy/paste devices
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Visual optimization of the checkboxes in ETS
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Make "Hightlight changes" button default on Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 6 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;