Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 5 σχόλια
Multiple selection count
1 ψήφος 4 σχόλια
Make "Hightlight changes" button default on Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 6 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters Απαντημένη
8 ψήφοι 4 σχόλια
New room types to include Ολοκληρωμένη
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Give the option to Open Hyperlinks (such as GA) in a new window below the current one Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Feature Request.. Project viewer with changelog
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Redo button
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Project sort by date
1 ψήφος 1 σχόλιο
Dark theme
23 ψήφοι 4 σχόλια
Park button next to individual address Ολοκληρωμένη
7 ψήφοι 5 σχόλια
Link multiple objects with individual group address Ολοκληρωμένη
4 ψήφοι 6 σχόλια
Set Project Password Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 3 σχόλια
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
18 ψήφοι 1 σχόλιο
Fensterleiste bei Arbeitsfenster wieder anbringen Απαντημένη
-2 ψήφοι 1 σχόλιο
Don't require username/password login if a dongle is present Απαντημένη
1 ψήφος 7 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 8 σχόλια
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 2 σχόλια
Cloud license - offline for a time
43 ψήφοι 2 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Online catalog for everything - ALL Applikation and Documentation
2 ψήφοι 0 σχόλια
Project list in ETS 6 Ολοκληρωμένη
11 ψήφοι 12 σχόλια
ETS6 Cloud license Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 2 σχόλια
ETS5 on a Mac
36 ψήφοι 19 σχόλια
List view of projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 5 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
9 ψήφοι 0 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 3 σχόλια
Collect usage & diagnostics information Απαντημένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;