Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS on a Mac
56 ψήφοι 37 σχόλια
Write multiple group addresses Προγραμματισμένη
17 ψήφοι 4 σχόλια
Project sort by date
5 ψήφοι 5 σχόλια
Möglichkeit Lokale Projekte nach Datum sortieren Απαντημένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
15 ψήφοι 5 σχόλια
Set group addresses on several linked channels at the same time to "sending"
1 ψήφος 1 σχόλιο
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 6 σχόλια
Give the option to Open Hyperlinks (such as GA) in a new window below the current one Προγραμματισμένη
4 ψήφοι 2 σχόλια
ETS6 overview page by clicking on the KNX symbol
8 ψήφοι 3 σχόλια
Streamlined Group Address Management
3 ψήφοι 3 σχόλια
Extended copy - copy to existing addresses and lines
0 ψήφοι 0 σχόλια
Redo button
7 ψήφοι 4 σχόλια
Feature request search by serial number
7 ψήφοι 4 σχόλια
Toggle multiple interfaces - simultaneously downloading (VPN)
10 ψήφοι 2 σχόλια
Properties-Information-Catalog copy text
1 ψήφος 0 σχόλια
Linescan more options
3 ψήφοι 0 σχόλια
ETS into transmission mode
4 ψήφοι 1 σχόλιο
Group Address numbers
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Rename ETS objects with function key F2. Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS 6.2.1 - Link with column
4 ψήφοι 0 σχόλια
Reporting - Component Serial Numbers Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Disable search for a Internet connection and license at starting the ETS
9 ψήφοι 0 σχόλια
ETS6 Cloud license Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 3 σχόλια
Link with Short keys
2 ψήφοι 0 σχόλια
Linking multiple group objects to multiple group addresses
12 ψήφοι 1 σχόλιο
Cannot read project names
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Keep the changes of the column width for parameter chapter or even store them with workspace
16 ψήφοι 0 σχόλια
Allowing for building function import and GA creation to ensure that building functions are used
2 ψήφοι 0 σχόλια
Cloud license - offline for a time
62 ψήφοι 3 σχόλια
Dark theme
36 ψήφοι 8 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;