Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Cloud license - offline for a time
50 ψήφοι 2 σχόλια
ETS on a Mac
40 ψήφοι 24 σχόλια
Dark theme
23 ψήφοι 4 σχόλια
Provide a USB C version of the license dongle.
22 ψήφοι 1 σχόλιο
XML Reports / XML export of buildings/topology Ολοκληρωμένη
19 ψήφοι 2 σχόλια
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
18 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 5 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
ETS Pro running on Linux
15 ψήφοι 4 σχόλια
Allow resize of description field Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 2 σχόλια
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
Write multiple group addresses
13 ψήφοι 3 σχόλια
Set Project Password Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 3 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
11 ψήφοι 0 σχόλια
Project list in ETS 6 Ολοκληρωμένη
11 ψήφοι 12 σχόλια
search multiple group addresses in the group monitor
11 ψήφοι 0 σχόλια
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 2 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Add a 'Do not ask me again' option to the Interface Check dialog Απαντημένη
10 ψήφοι 5 σχόλια
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow more search/filter options Απαντημένη
9 ψήφοι 7 σχόλια
Group address hover over popup
9 ψήφοι 0 σχόλια
Grouping of ETS Projects in Project Archive Ολοκληρωμένη
9 ψήφοι 2 σχόλια
Improvement proposal "Locked due to download operation" with visible parameters Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters Απαντημένη
8 ψήφοι 4 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Park button next to individual address Ολοκληρωμένη
7 ψήφοι 5 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;