Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Möglichkeit Lokale Projekte nach Datum sortieren Απαντημένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Adding parts in buildings view expands the menu structure automatically Απαντημένη
1 ψήφος 6 σχόλια
Ability to re-open a project as it has been closed Απαντημένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Don't require username/password login if a dongle is present Απαντημένη
2 ψήφοι 8 σχόλια
Dynamic Folders make unfoldable Απαντημένη
1 ψήφος 2 σχόλια
KNX ETS For Mac Απαντημένη
4 ψήφοι 1 σχόλιο
Fensterleiste bei Arbeitsfenster wieder anbringen Απαντημένη
1 ψήφος 2 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters Απαντημένη
8 ψήφοι 4 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
2 ψήφοι 3 σχόλια
Collect usage & diagnostics information Απαντημένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
QR code reading Απαντημένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
Add a 'Do not ask me again' option to the Interface Check dialog Απαντημένη
10 ψήφοι 5 σχόλια
ETS interface language sorted preferences. Απαντημένη
2 ψήφοι 6 σχόλια
Can i use ETS6 dongle for my ETS5 project? Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Απαντημένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Απαντημένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow more search/filter options Απαντημένη
9 ψήφοι 7 σχόλια
Search Function in the Busmonitor Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
ETS5 user-defined functions - own ICONs / symbols Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
Allow to insert Functions in Room without creating group adresses Απαντημένη
7 ψήφοι 2 σχόλια
Search button to start search Απαντημένη
1 ψήφος 1 σχόλιο
Manual setting of the programming status Απαντημένη
-2 ψήφοι 1 σχόλιο
FALCON SDK - AUTODISCOVERY FAILS SOMETIMES Απαντημένη
0 ψήφοι 2 σχόλια
Importing Building Structure with respective Building Functions (as possible with Group Addresses) Απαντημένη
4 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;