Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS6 Cloud license Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Different archive paths for projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
project specific interface Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 2 σχόλια
Project Multiselect to Archivesync Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 2 σχόλια
Add Back and Forward Buttons to ETS to Cycle Between Views Ολοκληρωμένη
1 ψήφος 2 σχόλια
Allow 'Save' of Group Monitor telegrams whilst Group Monitor is running Ολοκληρωμένη
1 ψήφος 2 σχόλια
Link multiple objects with individual group address Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 5 σχόλια
ETS support for IPv6 Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Grouping of ETS Projects in Project Archive Ολοκληρωμένη
9 ψήφοι 2 σχόλια
XML Reports / XML export of buildings/topology Ολοκληρωμένη
19 ψήφοι 2 σχόλια
Link with new group address Ολοκληρωμένη
5 ψήφοι 0 σχόλια
import a project using a file Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow Address Shifting of Multiple Group Addresses Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
System messages are not displayed in foreground Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 0 σχόλια
Limit the MAX_APDU length used for configuration in a global ETS parameter Ολοκληρωμένη
0 ψήφοι 1 σχόλιο
Improve the Datapoint Type 251.600 handling in Group Monitor Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;