Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
0 ψήφοι 0 σχόλια
Project sort by date
1 ψήφος 0 σχόλια
Park button next to individual address
5 ψήφοι 2 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
8 ψήφοι 3 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
2 ψήφοι 0 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
2 ψήφοι 2 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters
5 ψήφοι 2 σχόλια
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
0 ψήφοι 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Set individual address when copy/paste devices
1 ψήφος 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Visual optimization of the checkboxes in ETS
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Make "Hightlight changes" button default on
6 ψήφοι 3 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
7 ψήφοι 3 σχόλια
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 - FeatureRequest - RfMulti Ack Infos komfortabel anzeigen
1 ψήφος 0 σχόλια
Shortcut for Sending Group-Telegram
0 ψήφοι 0 σχόλια
End Customer Documentation
2 ψήφοι 0 σχόλια
Segmentauswahl in der "Aktuellen Linie"
1 ψήφος 0 σχόλια
Dark theme
16 ψήφοι 2 σχόλια
Building Workplace manual ordering of items
0 ψήφοι 0 σχόλια
Project replication to 3rd party storage cloud
5 ψήφοι 1 σχόλιο
panel - search and filter options - or combinations
1 ψήφος 0 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
search multiple group addresses in the group monitor
10 ψήφοι 0 σχόλια
Import / Export Group Addresses including a reference to linked communication objects
2 ψήφοι 0 σχόλια
ETS App Extended Copy: Treat sub groups the same way as main and middle groups
1 ψήφος 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;