Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS5 on a Mac
36 ψήφοι 19 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Add export project to start up options
2 ψήφοι 6 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Multiple selection count
1 ψήφος 4 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Dark theme
23 ψήφοι 4 σχόλια
Remove the notion of Group Ranges in free level Group Address structure
2 ψήφοι 4 σχόλια
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
ETS Pro running on Linux
15 ψήφοι 3 σχόλια
Write multiple group addresses
13 ψήφοι 3 σχόλια
Integration of LibreOffice into the ETS App Labels
5 ψήφοι 3 σχόλια
Cloud license - offline for a time
43 ψήφοι 2 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
Make the MAC Address field selectable
2 ψήφοι 2 σχόλια
Object numbers sorting
6 ψήφοι 2 σχόλια
Possibility to have text parameters already converted with Unicode Bidi Algorithm
4 ψήφοι 2 σχόλια
Redo button
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Feature Request.. Project viewer with changelog
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Project sort by date
1 ψήφος 1 σχόλιο
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
Set individual address when copy/paste devices
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Visual optimization of the checkboxes in ETS
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
Project replication to 3rd party storage cloud
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Discovered interface in top
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Restore Points Should Be Available Across the Project Archive
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;