Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Multiple selection count
1 ψήφος 4 σχόλια
Redo button
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Cloud license - offline for a time
43 ψήφοι 2 σχόλια
Online catalog for everything - ALL Applikation and Documentation
2 ψήφοι 0 σχόλια
Feature Request.. Project viewer with changelog
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
9 ψήφοι 0 σχόλια
Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
2 ψήφοι 0 σχόλια
Project sort by date
1 ψήφος 1 σχόλιο
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
1 ψήφος 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Set individual address when copy/paste devices
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Visual optimization of the checkboxes in ETS
2 ψήφοι 1 σχόλιο
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 - FeatureRequest - RfMulti Ack Infos komfortabel anzeigen
1 ψήφος 0 σχόλια
Shortcut for Sending Group-Telegram
0 ψήφοι 0 σχόλια
End Customer Documentation
2 ψήφοι 0 σχόλια
Segmentauswahl in der "Aktuellen Linie"
2 ψήφοι 0 σχόλια
Dark theme
23 ψήφοι 4 σχόλια
Building Workplace manual ordering of items
0 ψήφοι 0 σχόλια
Project replication to 3rd party storage cloud
5 ψήφοι 1 σχόλιο
panel - search and filter options - or combinations
1 ψήφος 0 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;