Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Multiple selection count
1 ψήφος 4 σχόλια
Feature Request.. Project viewer with changelog
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Redo button
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Project sort by date
1 ψήφος 1 σχόλιο
Dark theme
23 ψήφοι 4 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Cloud license - offline for a time
43 ψήφοι 2 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Online catalog for everything - ALL Applikation and Documentation
2 ψήφοι 0 σχόλια
ETS5 on a Mac
36 ψήφοι 19 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
9 ψήφοι 0 σχόλια
Project Archive and Project Delete Issue
3 ψήφοι 1 σχόλιο
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Make the MAC Address field selectable
2 ψήφοι 2 σχόλια
Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
2 ψήφοι 0 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Remove the notion of Group Ranges in free level Group Address structure
2 ψήφοι 4 σχόλια
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
1 ψήφος 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
Set individual address when copy/paste devices
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Visual optimization of the checkboxes in ETS
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
Paste Group Addresses into Multiple Group Ranges/Middle Groups
1 ψήφος 1 σχόλιο
Change the Behaviour of the Description field for Devices
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Add export project to start up options
2 ψήφοι 6 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;