Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS on a Mac
41 ψήφοι 25 σχόλια
Toggle multiple interfaces - simultaneously downloading (VPN)
6 ψήφοι 1 σχόλιο
KNX connection via existing LAN network between 2 buildings
0 ψήφοι 2 σχόλια
ETS Pro running on Linux
16 ψήφοι 4 σχόλια
Line Scan range
1 ψήφος 2 σχόλια
Add first free individual address button
2 ψήφοι 0 σχόλια
Regular expressions and Extended Copy
4 ψήφοι 0 σχόλια
Disconnect group addresses deletes all addresses
1 ψήφος 1 σχόλιο
Make menu bar available again for pinning the functions
0 ψήφοι 0 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 5 σχόλια
Redo button
5 ψήφοι 2 σχόλια
Improve group name changing
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Building Import via .csv or .xml or ...
0 ψήφοι 0 σχόλια
Extended copy - not possible to keep areas
2 ψήφοι 0 σχόλια
Application version in topology/device window
3 ψήφοι 0 σχόλια
Feature Request.. Project viewer with changelog
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Project sort by date
1 ψήφος 1 σχόλιο
Dark theme
24 ψήφοι 4 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Cloud license - offline for a time
50 ψήφοι 2 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
1 ψήφος 8 σχόλια
Online catalog for everything - ALL Applikation and Documentation
3 ψήφοι 0 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
11 ψήφοι 0 σχόλια
Project Archive and Project Delete Issue
3 ψήφοι 1 σχόλιο
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Make the MAC Address field selectable
2 ψήφοι 2 σχόλια
Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
2 ψήφοι 0 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;