Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Dark theme
19 ψήφοι 3 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
Write multiple group addresses
13 ψήφοι 3 σχόλια
search multiple group addresses in the group monitor
10 ψήφοι 0 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Group address hover over popup
9 ψήφοι 0 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
8 ψήφοι 3 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
8 ψήφοι 3 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
7 ψήφοι 0 σχόλια
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
Reset column ‘last value’
7 ψήφοι 0 σχόλια
Park button next to individual address
6 ψήφοι 2 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters
6 ψήφοι 3 σχόλια
Make "Hightlight changes" button default on
6 ψήφοι 3 σχόλια
Stop re-adding Desktop Shortcuts after ETS updates
6 ψήφοι 0 σχόλια
Add possibility to use negative offset in "paste special" of GA`s
6 ψήφοι 0 σχόλια
Object numbers sorting
6 ψήφοι 2 σχόλια
Default dynamic folder: All group addresses
6 ψήφοι 0 σχόλια
Display device type in catalog window, i.a. for reconstruction.
6 ψήφοι 0 σχόλια
Project replication to 3rd party storage cloud
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Send/read groupadress with shortcut
5 ψήφοι 0 σχόλια
MAP: Copy parameter settigns for all channels
5 ψήφοι 0 σχόλια
Quick linking of group addresses for specific products
5 ψήφοι 0 σχόλια
Change the Behaviour of the Description field for Devices
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Integration of LibreOffice into the ETS App Labels
5 ψήφοι 3 σχόλια
ETS5 Group Monitor sorting of the output
5 ψήφοι 1 σχόλιο
Disable Double-Klick on GA Option
4 ψήφοι 4 σχόλια
Product Manual in ETS
4 ψήφοι 0 σχόλια
Show last value of a GA also in the device view
4 ψήφοι 0 σχόλια
Read Only ETS Projects
4 ψήφοι 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;