Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Cloud license - offline for a time
63 ψήφοι 3 σχόλια
ETS on a Mac
56 ψήφοι 37 σχόλια
Dark theme
37 ψήφοι 8 σχόλια
Provide a USB C version of the license dongle.
23 ψήφοι 1 σχόλιο
Keep the changes of the column width for parameter chapter or even store them with workspace
19 ψήφοι 0 σχόλια
ETS Pro running on Linux
18 ψήφοι 4 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
Projektpasswort temporär merken - Temporarily remember project password
13 ψήφοι 0 σχόλια
search multiple group addresses in the group monitor
13 ψήφοι 2 σχόλια
Linking multiple group objects to multiple group addresses
12 ψήφοι 1 σχόλιο
Rename Group Addresses in bulk
10 ψήφοι 4 σχόλια
Toggle multiple interfaces - simultaneously downloading (VPN)
10 ψήφοι 2 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
10 ψήφοι 5 σχόλια
Read KO direktly
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Disable search for a Internet connection and license at starting the ETS
9 ψήφοι 0 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
9 ψήφοι 3 σχόλια
Group address hover over popup
9 ψήφοι 0 σχόλια
ETS6 overview page by clicking on the KNX symbol
8 ψήφοι 3 σχόλια
Feature request search by serial number
7 ψήφοι 4 σχόλια
Regular expressions and Extended Copy
7 ψήφοι 0 σχόλια
Redo button
7 ψήφοι 4 σχόλια
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
Reset column ‘last value’
7 ψήφοι 0 σχόλια
Cannot read project names
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Stop re-adding Desktop Shortcuts after ETS updates
6 ψήφοι 0 σχόλια
Add possibility to use negative offset in "paste special" of GA`s
6 ψήφοι 0 σχόλια
Object numbers sorting
6 ψήφοι 2 σχόλια
Default dynamic folder: All group addresses
6 ψήφοι 0 σχόλια
Display device type in catalog window, i.a. for reconstruction.
6 ψήφοι 0 σχόλια
Rename Projects within the Project Archive
6 ψήφοι 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;