Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
15 ψήφοι 0 σχόλια
Set Project Password Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Download IA of the secure devices without pressing the programming button Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 0 σχόλια
Project list in ETS 6 Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 8 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Reinstate programming flags if a user clicks Undo Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS5 on a Mac Προγραμματισμένη
35 ψήφοι 7 σχόλια
ETS Pro running on Linux Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 3 σχόλια
Allow resize of description field Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 2 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Provide a USB C version of the license dongle. Προγραμματισμένη
20 ψήφοι 1 σχόλιο
Rename Projects within the Project Archive Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 1 σχόλιο
Icon for Medium on the Area (Main Line) should differ between different media (like it is already done for the Line) Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Improvement proposal "Locked due to download operation" with visible parameters Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
5 ψήφοι 7 σχόλια
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;