Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 8 σχόλια
Make "Hightlight changes" button default on Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 6 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
Set Project Password Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 3 σχόλια
Allow resize of description field Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 2 σχόλια
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 2 σχόλια
Give the option to Open Hyperlinks (such as GA) in a new window below the current one Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
18 ψήφοι 1 σχόλιο
Reinstate programming flags if a user clicks Undo Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Icon for Medium on the Area (Main Line) should differ between different media (like it is already done for the Line) Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Improvement proposal "Locked due to download operation" with visible parameters Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Download IA of the secure devices without pressing the programming button Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 0 σχόλια
Rename Projects within the Project Archive Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;