Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Give the option to Open Hyperlinks (such as GA) in a new window below the current one Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Make "Hightlight changes" button default on Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 6 σχόλια
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
18 ψήφοι 1 σχόλιο
Set Project Password Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 3 σχόλια
Download IA of the secure devices without pressing the programming button Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 0 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Reinstate programming flags if a user clicks Undo Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow resize of description field Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 2 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Rename Projects within the Project Archive Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 2 σχόλια
Icon for Medium on the Area (Main Line) should differ between different media (like it is already done for the Line) Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Improvement proposal "Locked due to download operation" with visible parameters Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 8 σχόλια
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;