Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS5 on a Mac Προγραμματισμένη
35 ψήφοι 19 σχόλια
Provide a USB C version of the license dongle. Προγραμματισμένη
20 ψήφοι 1 σχόλιο
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
17 ψήφοι 0 σχόλια
ETS Pro running on Linux Προγραμματισμένη
15 ψήφοι 3 σχόλια
Allow resize of description field Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 2 σχόλια
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Set Project Password Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 1 σχόλιο
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 1 σχόλιο
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Project list in ETS 6 Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 11 σχόλια
Improvement proposal "Locked due to download operation" with visible parameters Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Rename Projects within the Project Archive Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 0 σχόλια
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
6 ψήφοι 7 σχόλια
Icon for Medium on the Area (Main Line) should differ between different media (like it is already done for the Line) Προγραμματισμένη
3 ψήφοι 1 σχόλιο
Download IA of the secure devices without pressing the programming button Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 0 σχόλια
Reinstate programming flags if a user clicks Undo Προγραμματισμένη
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;