Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

Project list in ETS 6 Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 8 σχόλια
ETS5 on a Mac Προγραμματισμένη
35 ψήφοι 7 σχόλια
Allow more search/filter options Απαντημένη
9 ψήφοι 7 σχόλια
How to copy 5 consecutive group addresses to 5 consecutive group objects? Προγραμματισμένη
5 ψήφοι 7 σχόλια
ETS interface language sorted preferences. Απαντημένη
2 ψήφοι 6 σχόλια
Add export project to start up options
2 ψήφοι 6 σχόλια
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Link multiple objects with individual group address Ολοκληρωμένη
2 ψήφοι 5 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Add a 'Do not ask me again' option to the Interface Check dialog Απαντημένη
10 ψήφοι 5 σχόλια
QR code reading Απαντημένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 4 σχόλια
Different archive paths for projects Ολοκληρωμένη
3 ψήφοι 4 σχόλια
Remove the notion of Group Ranges in free level Group Address structure
2 ψήφοι 4 σχόλια
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
8 ψήφοι 3 σχόλια
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Make "Hightlight changes" button default on
6 ψήφοι 3 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
7 ψήφοι 3 σχόλια
ETS Pro running on Linux Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 3 σχόλια
Write multiple group addresses
13 ψήφοι 3 σχόλια
Loading and writing files within scripts Μη προγραμματισμένη
0 ψήφοι 3 σχόλια
Integration of LibreOffice into the ETS App Labels
5 ψήφοι 3 σχόλια
Park button next to individual address
5 ψήφοι 2 σχόλια
ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 2 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
2 ψήφοι 2 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters
5 ψήφοι 2 σχόλια
Dark theme
16 ψήφοι 2 σχόλια
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;