Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS6 - Connection manager and diagnostic tools outside a project Απαντημένη
3 ψήφοι 3 σχόλια
ETS5 on a Mac Προγραμματισμένη
35 ψήφοι 10 σχόλια
Make "Hightlight changes" button default on
6 ψήφοι 3 σχόλια
Collect usage & diagnostics information Απαντημένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Project Archive and Project Delete Issue
3 ψήφοι 1 σχόλιο
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
Remember 'Highlight Changes' Setting in Parameters
5 ψήφοι 2 σχόλια
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 4 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
7 ψήφοι 3 σχόλια
Make the MAC Address field selectable
2 ψήφοι 2 σχόλια
Archiv erste sperren, wenn lokal Änderungen durchgeführt werden. -> Archive lock when local changes are made
0 ψήφοι 0 σχόλια
Coupler update prompt in ETS
8 ψήφοι 3 σχόλια
Project list in ETS 6 Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 8 σχόλια
Park button next to individual address
5 ψήφοι 2 σχόλια
Project sort by date
1 ψήφος 0 σχόλια
Mehr als eine Multicast Adresse pro Projekt
2 ψήφοι 0 σχόλια
Disable Double-Klick on GA Option
2 ψήφοι 2 σχόλια
Dark theme
16 ψήφοι 2 σχόλια
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Group monitor - Coloring unknown source address
2 ψήφοι 5 σχόλια
Group objects tab with multiple devices selected
3 ψήφοι 3 σχόλια
Remove the notion of Group Ranges in free level Group Address structure
2 ψήφοι 4 σχόλια
ETS6 Cloud license Ολοκληρωμένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Save ETS Projects online or on dongle for two computers
0 ψήφοι 0 σχόλια
Hyperlinks in ETS online Catalog
1 ψήφος 1 σχόλιο
Set individual address when copy/paste devices
1 ψήφος 1 σχόλιο
Ukraine Language for product Απαντημένη
6 ψήφοι 5 σχόλια
Visual optimization of the checkboxes in ETS
2 ψήφοι 1 σχόλιο
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;