Αναζήτηση

ETS Professional feature requests

Help us understand what you need most - share your detailed use case and upvote other users' suggestions to inform the Product team. We do read all of your posts, but may not be able to respond to all comments.

ETS5 on a Mac Προγραμματισμένη
35 ψήφοι 7 σχόλια
Provide a USB C version of the license dongle. Προγραμματισμένη
20 ψήφοι 1 σχόλιο
XML Reports / XML export of buildings/topology Ολοκληρωμένη
19 ψήφοι 2 σχόλια
ETS 6.0.2 - Customize Tool Bar Απαντημένη
17 ψήφοι 4 σχόλια
Dark theme
16 ψήφοι 2 σχόλια
Download individual address using serial number of the device Προγραμματισμένη
15 ψήφοι 0 σχόλια
Word wrap for grids and tables
15 ψήφοι 2 σχόλια
ETS Pro running on Linux Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 3 σχόλια
Allow resize of description field Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 2 σχόλια
Allow a 'whole string search' on the search fields Προγραμματισμένη
14 ψήφοι 4 σχόλια
Write multiple group addresses
13 ψήφοι 3 σχόλια
Option to disable auto-generation of group addresses when adding Functions Προγραμματισμένη
12 ψήφοι 5 σχόλια
Remember position of scrollbar in individual windows Προγραμματισμένη
11 ψήφοι 1 σχόλιο
Set Project Password Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
search multiple group addresses in the group monitor
10 ψήφοι 0 σχόλια
Add a 'Do not ask me again' option to the Interface Check dialog Απαντημένη
10 ψήφοι 5 σχόλια
Search with short delay while typing into search input text field Προγραμματισμένη
10 ψήφοι 1 σχόλιο
Read KO direktly
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow more search/filter options Απαντημένη
9 ψήφοι 7 σχόλια
Group address hover over popup
9 ψήφοι 0 σχόλια
Grouping of ETS Projects in Project Archive Ολοκληρωμένη
9 ψήφοι 2 σχόλια
Improvement proposal "Locked due to download operation" with visible parameters Προγραμματισμένη
9 ψήφοι 1 σχόλιο
Coupler update prompt in ETS
8 ψήφοι 3 σχόλια
Project list in ETS 6 Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 8 σχόλια
ETS6 Archive - Automatic Lock of Project Προγραμματισμένη
8 ψήφοι 5 σχόλια
'Search and Replace' with Wildcards
7 ψήφοι 3 σχόλια
Use of enter instead of Create & Link when creating group addresses
7 ψήφοι 1 σχόλιο
Allow to insert Functions in Room without creating group adresses Απαντημένη
7 ψήφοι 2 σχόλια
Reset column ‘last value’
7 ψήφοι 0 σχόλια
Collect usage & diagnostics information Απαντημένη
6 ψήφοι 1 σχόλιο
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;