Wie komt in aanmerking voor vrijstelling van btw?

Volgen