Installera ETS Inside-server och klient på samma enhet

Följ