Kan kursegenskaperna ändras efter att kursen har skapats?

Följ