Vilka är avgifterna till KNX för att sätta upp ett KNX-utbildningscenter?

Följ