Jag har genomgått min KNX Grundkurs innan juli 2008 och är inte synlig.

Följ