Blir ett momsnummer avvisat vid beställning?

Följ