Vad är skillnaden mellan ett KNX ISO 9001-certifierat utbildningscenter och ett icke ISO-certifierat utbildningscenter?

Följ